Planer

1. Välj en plan

free

 • Kalender
 • Konsultationer
 • Fakturering
 • Grund statistik rapporter
 • Endast en användare
 • 25 konsultationer per månad
 • Inga tillval
pro

 • Pro

 • 10

 • Per användare/månad
 • + Avgift per klinik/avdelning 49 € / månad
 • Gratis prövotid
 • 1-2 aktiva användare
 • funktioner som ingår i gratis abonnemanget
 • Direktreglering
 • Telefon och chat support
 • Automatiserade påminnelser
 • Offline Mobilapp
 • Petmeddata
 • E-recept
 • Gratis prövotid i 30 dagar
premium

 • Premium

 • 30

 • Per användare/månad
 • + Avgift per klinik/avdelning 150 € / månad
 • Gratis prövotid
 • Obegränsade konsultationer
 • Funktioner som ingår i Free plan
 • Direktreglering
 • Telefon och chat support
 • Automatiserade påminnelser
 • Offline Mobilapp
 • Petmeddata
 • E-recept
 • Gratis prövotid i 30 dagar

2. Välj antal användare

3. Välj tillval

Pris per användare per månad

Onlinebokning

5

Online bokning gör det möjligt för kunden att när som helst, var som helst, boka lediga tider direkt i klinikens kalender. Kunden kan också boka tider fastän kliniken är stängd. Integrationsavgift 100EUR.

Sjukhusfunktioner

5

Sjukhusfunktionerna innehåller en behandlingsplansfunktion som gör det möjligt att planera den framtida behandlingen av inneliggande patienter. Du kan till exempel planera behandlingar för nästa vecka i förväg, och sedan markera dem som är färdiga i relatid. Läsa mer

Förregistrering online

2

Online förregistreringsformulär skickas till kunden antingen via email eller sms. Detta hjälper kliniker att effektivisera incheckningsprocessen och föränklar kundens ankomstregistrering.

Utökad Laboratorieöverblick

2

Utökad laboratorieöverblick möjliggör för kliniker att bearbeta och hantera laboratorieprover.

Utökad användarlogg

2

Utökad användarrevisionslogghantering gör det möjligt för klinikens administratörer att se detaljerad information om vilka åtgärder användarna har tagit i Provet Cloud.

Hälsoplaner (tillgänglig sommaren 2019)

5

Hälsoplaner gör det möjligt för kliniken att skapa och fakturera anpassade
hälsoplaner (abonnemang) för patienter. Inklusive gratis och rabbaterade tjänster.

Viktkontrollstation

5

Viktkontrollstationen innefattar en våg som är integrerad med en mikrochipläsare. Vågen säljs separat. Djurägaren kan själv skanna mikrochipet av sitt djur. När de väger djuret, uppdateras vikten automatiskt i Provet Cloud. Om mikrochipet inte existerar i Provet Cloud, syns ändå mikrochipet i systemet och receptionisten kan enkelt välja det när djuret registreras som en ny patient.

Integrationer + inplementationspris 100EUR.

Användarspecifika visningar (tillgänglig i slutet av 2019)

2

Användarspecifika vyer tillåter varje användare att skapa sin egen anpassade arbetsyta.

Patientremisser

2

Patientremisser på överblicken möjliggör enkel hantering av inkommande remisser. Remisserna är integrerade med det regelbundna arbetsflödet och påminner veterinärerna att återkoppla om remissbesöket till den remitterande veterinären.

Provisioner

2

Provisionsbaserad lön kan automatiseras med hjälp av provissionsfunktionen. Provissionsreglerna tillåter administratörer i Provet Cloud att definiera vad provisionen är för artiklar och undergrupper. Automatiserad rapport genereras sedan baserat på reglerna. Varje användare kan se sin egen personliga provissionsrapport.

Anpassade fält

2

Anpassade fält används för att skapa skräddarsydda fält på kund
eller patientkortet. Här kan ni lägga till frågor eller information som ni på kliniken vill ha svar på, t.ex hur kunden hittade er klinik. Svaren är sedan sökbara.

Avancerad rabatt

2

Avancerad rabattering tillåter administrativa användare att smidigt lägga upp rabattregler. Efter att de är skapade, tillämpas rabattåtgärden automatiskt på alla relevanta konsultationer.

Bonus system och kuponger

2

Bonussystemet gör det möjligt att ackumulera "bonus" för en kund baserat på deras totala utgifter. Bonusen kan sedan användas på framtida fakturor för kunden. Kuponger tillåter administrativa användare att lägga in kuponger och presentkort i Provet Cloud. Kupongerna kan sedan användas som betalningsmetod på fakturor.

Behörighetshantering för flera användargrupper

2

Behörighetshantering används för att kontrollera åtkomst i olika delar av Provet Cloud för användare. Vilka behörighetsgrupper som helst kan skapas. Rättigheterna för varje grupp definieras för sig och många funktioner har separata val för läs-och skrivbehörigheter.

Etikettskrivare

2

Typer av etiketter som kan skrivas ut är: medicin, laboratorie, kund och patient etiketter. Vi rekommenderar modellen DYMO Labelwriter 450 som kan beställas av oss tillsammans med en anslutningsbox.

4. Välj Integrationer

Pris per användare per månad

Intern laboratorieintegration

2

Tvåvägsintegration med globala laboratorieutrustningstillverkare som IDEXX och Scil, tillåter användare att automatiskt skapa och fakturera provförfrågningar och överföra resultatet direkt till Provet Cloud.

Externa laboratorie integrationer (tillgänglig våren 2019)

2

Externa laboratorieintegrationer gör det möjligt för användare att skapa provförfrågningar för utvalda externa laboratorier, fakturera automatiskt de begärda proven och överföra resultatet direkt till Provet Cloud.

Integration med leverantörer

2

Integration som gör det möjligt för användarna att uppdatera priser och göra beställningar till sin lokala leverantör, grossist eller distributör från Provet Cloud.

Röntgen & Ultraljud

2

Dicom Modality-arbetslista tillåter din digitala bildutrustning (som röntgen, ultraljud, CT, MRI) att begära en arbetslista från Provet Cloud. Installationen av den här funktionen kräver att din diagnostiska utrustning stödjer tjänsten. Installationen kräver fjärr/lokal-konsultation från Provet Cloud-support. Integrationsavgift 1000EUR.

Redovisningsintegation

5

Integration med SIE-filer som underlättar er bokföring. Ingen start avgift!

CleanCash skattesystem

5

Clean cash eller svarta lådan, är ett godkänt kassaregistersystem som krävs
för att göra anonym försäljning i Sverige. Integrationsavgift 1000EUR.

SmartFlow integration

2

Smartflow integration ger en tvåvägsintegration mellan Provet Cloud och Smartflow. Smart Flow är ett "arbetsflödesoptimeringssystem" som kan användas på surfplatta för att övervaka inneliggande patienter och deras behandlingar. När djuret är markerat som inneliggande patient i Provet Cloud uppdateras djurets informationen i Smart Flow. Där vårdgivaren sedan kan övervaka och registrera vården.

Nets betalningsterminal integration

2

En integration med betalningsterminal. Provet Cloud skickar kostnadsbeloppet till terminalen och betalningsterminalen skickar tillbaka transaktionskvittot. Detta eliminerar misstag av knapptryck då beloppet inte behöver anges manuellt i betalningsterminalen. Rekommenderad betalningsterminal är iPP350. Integrationsavgift 500EUR.

DICOM PACS

5

DICOM PACS (100EUR månatlig avgift). Integrationsavgift 3000EUR.
DICOM PACS är ett bildarkiv och kommunikationssystem. Användarna kan automatiskt,var som helst och när som helst, ta emot sina bilder från sina diagnostiska bildenheter inom Provet Cloud.

Utbildning

Självbetjäning
Gratis

Utbildningsfilmer

Online Service
Pris från 100 €/h

Online utbildning med Provet Cloud specialist
Utbildningsfilmer

På plats service
Pris från 1000 €/dag

Utbildning på plats med Provet Cloud-specialist
Utbildningsfilmer

Ytterligare tjänster

Data-migrering
Pris från 1000 €

Priset för data migreringen är baserat på omfattningen av dina data. Från de vanligaste journalsystemen erbjuder vi gratis datamigrering

SMS
Antal medföljande SMS

100
500
1000
10 000
100 000

Pris

20 €
60 €
100 €
750 €
6000 €