Verksamhetsrapporter

Tillgång till relevant information är en värdefullt för alla typer av verksamheter. Använd dina data! Provet Cloud förvandlar dina behandlingsnoteringar till praktiska rapporter. Rapporterna hjälper dig att identifiera potentiella förbättringsområden.

Få koll på vad ni levererar på din klinik under den senaste månaden, under det aktuella året eller jämför med det senaste året. Se hur dina kunder betygsätter din vårdkvalitet och utbudet av tjänster. Ta fram listor för rapportering till myndigheter eller ge din revisor en brådskande rapport över det finansiella läget.

Verksamhetsrapporter i Provet Cloud är grupperade i fem kategorier: Klinikens prestation/utfall, Ekonomisk uppföljning, Lagerhantering, Kommunikation och Listor. De flesta rapporter stöds med grafik och ges möjlighet att exportera, vilket möjliggör ytterligare sortering, filtrering och dedikerad användning av data för specifika ändamål, såsom bokföring.

Provet Cloud's financial reports