Schemaläggning och resurshantering

Provet Cloud ger dig chansen att förbättra din schemaläggning med en kraftfull tidbok som kan visa flera användare och schemaläggning av konsultationer med ett enda klick. Att hantera och optimera dina anställda, faciliteter och utrustning har aldrig varit enklare!

När du planerar arbetspass och arbetsscheman för din personal i Provet Cloud kan du också ställa in tiderna som ska vara tillgängliga för online-bokning. De tillgängliga tiderna dina kunder ser är baserade på vilka arbetspass du har definierat som synliga. En annan mycket praktisk funktion är att du kan exportera arbetspassen för användning vid lönebetalning eller skriva ut den till exempel för kafferummets informationstavla.

Scheduling and resource management in Provet Cloud