Patient- och kunduppgifter

Håll alla besök, diagnoser, behandling, fakturering och kommunikationsuppgifter på ett ställe, och sök och bläddra i databashistoriken effektivt.

Du kan lagra kundens namn, adress, telefonnummer och e-postadress och även inkludera anteckningar till klienten. Klienter kan definieras som tillhörande en viss grupp, till exempel anställda eller lojala kunder; de kommer då automatiskt att få avdrag för de speciella rabatter som är igång vid tillfället.

För djuren kan du lagra mer omfattande information: Förutom de grundläggande uppgifterna är det möjligt att lagra identifieringsdata, t.ex. ett mikrochipnummer eller en tatueringsidentifierare, och till exempel även bilder, textfiler och pdf-filer. Filerna kan laddas ned från patientens uppgifter efter att ha sparats. Således finns alltid ett externt dokument kopplat till djuret i systemet.

I Provet Cloud är patienter alltid kopplade till en ägare och kan enkelt flyttas från en ägare till en annan; konsultationsdata kommer då att överföras till en ny ägare.

Det som är särskilt lämpligt med att distribuera Provet Cloud är möjligheten att överföra patient- och klientuppgifter från ditt gamla system till Provet Cloud. På så sätt fungerar systemet så smidigt som möjligt!

Patient and client records in Provet Cloud