Möjligheter för bildhantering

Du kan integrera och ansluta Provet Cloud direkt till de flesta ledande systemen för diagnostisk bildhantering som finns på marknaden och slippa skriva in patientinformation om och om igen.

De flesta digitala bildhanteringssystem som används på kliniker och djursjukhus kan ta emot remisser/beställningar som skapats i Provet Cloud, eftersom Provet Cloud möjliggör integrationer med DICOM-kompatibel digital bildutrustning. Enheten får information om patienten, målområde och projektion.

Provet Cloud PACS (Picture Archiving and Communication System) gör det enkelt att hantera dina digitala foton. PACS är en tilläggsmodul för Provet Cloud. Det möjliggör för utrustningen (t.ex. CR, MR, USA) på din klinik att skicka alla bilder automatiskt till vår Cloud PACS, så att du kan se bilder direkt från Provet Cloud med en vanlig webbläsare.

Dicom Modality-arbetslistan gör att din digitala diagnostiska utrustning (t.ex. röntgen, ultraljud, CT, MRI) kan begära en arbetslista från Provet Cloud. Installationen av den här funktionen kräver att din diagnostiska utrustning stödjer arbetslistor för modaliteten.