Lagerhantering

Lagerhantering gör att du kan kontrollera ditt lager från ett ställe, producera prislistor och hålla koll på lagret. Du kan också enkelt exportera data för revisionsändamål. Att hantera försäljningsartiklarna och skapa beställningar till leverantörer direkt från Provet Cloud gör ditt dagliga arbetsflöde smidigare.

Aktieinformationen är alltid aktuell

Med lagerförvaltning uppdateras lagerbalanserna automatiskt, baserat på beställningar och användning. Noggrann notering av användningen håller sedan lagerbalanserna korrekta utan vidare arbete. Effektiv övervakning av lagring kan minska förlusterna, eftersom läkemedlen och foder inte når sina utgångsdatum. I en idealisk situation finns det alltid nog, men aldrig för många, läkemedel, foder och förnödenheter!

Hjälp med inventering

Inventningen kan i värsta fall vara ett mycket jobbigt jobb. Effektiv inventeringsspårning är det första steget för att underlätta inventeringen. Om innehållet i beståndet konstant är känt är inventeringen bara en check som behöver göras då och då.

Provet Cloud's stock management view