Kompatibilitet med laboratorieutrustning

De flesta laboratorieenheter som används på kliniker är kompatibla med Provet Cloud; det gör det möjligt att integrera globala laboratorieutrustningar som tillverkar enheter som IDEXX och Scil.

Att ansluta laboratorieenheter direkt till ditt Provet Cloud ger dig flera fördelar: Automatiska anslutningar påskyndar arbetet på kliniken, vilket gör att resultaten sparas till patientjournalen utan fel och på så sätt möjliggörs bättre vårdkvalitet.

Beställningar som skapats i Provet Cloud kan hämtas till analysinstrumentet. Med denna integration importeras laboratorieresultatdata automatiskt till patientjournalen som reella datavärden (inte text). Detta innebär att Provet Cloud faktiskt kan analysera data och markera värden som avviker från referensvärden i röd färg. När resultaten finns i Provet Cloud kan du se dem direkt från patientjournalen.