Inställningar

Med Provet Cloud kan du anpassa systemet efter dina behov. Du kan till exempel skapa egna formulär och listor, importera och exportera data, förbättra effektiviteten med förkonstruerade procedurer, automatisera enklare veterinärbehandlingar och minska manuell inmatning.

Genom att skapa och använda mallar för procedurer, kliniska anvisningar och urladdningsinstruktioner, kommer du att kunna koncentrera dig bättre på din klient och förbättra behandlingarnas lika kvalitet. Du kan skapa listor för läkemedel, laboratorietester, förnödenheter eller mat som du enkelt kan samla in i konsultationsdokumentationen.

Du kan också lägga till procedurer, arbetsflöden för kliniska anteckningar eller utskrivningsanvisningar som lätt gjorts för de mest typiska behandlingarna och använda dem i samrådsdokument. Detta hjälper din kliniks personal att följa samma procedurer och vägledning för behandlingarna, och därigenom förena processerna och hantera vårdkvaliteten.

Patientdokumentationen är smidig och effektiv eftersom informationen som bearbetas används om och om igen genom att helt enkelt samla in uppgifterna på konsultbladet.

Provet Cloud's settings