Funktioner för djursjukhus

Provet Cloud hjälper veterinärer inom alla områden, även stora djursjukhus. Om du behöver funktioner för ett djursjukhus är ditt val Provet Cloud Premium eller Premium Blue.

Funktionerna för djursjukhus inkluderar behandlingsplaner som möjliggör planering av den framtida behandlingen av patienter på sjukhuset. Du kan till exempel planera behandlingar för dag i förväg, och signera dem som färdiga när du utfört dem.

Du får utökad funktionalitet för kliniska anteckningar och status. Patienter som undersöks och behandlas många gånger om dagen kräver en mer detaljerad och sökbar journalföring. För de kliniska anteckningarna som skrivs vid olika tidpunkter framgår tydligt vem som har skrivit dom och när.

Hospital functions/clinical notes in Provet Cloud