Tilkobling av laboratorieutstyr

De fleste laboratorieutstyr som brukes i klinikker er kompatible med Provet Cloud; Det gjør det mulig å integrere DICOM-kompatibelt digitalt bildeutstyr og med det globale laboratorieutstyret produsert utstyr som IDEXX og Scil.

Å koble laboratorieutstyr direkte til Provet Cloud gir deg flere fordeler: Automatiske tilkoblinger betyr raskere arbeid på klinikken, gjør det enklere å lagre resultatene til pasientopptegnelser, og gir dermed høyere kvalitet på omsorg.

Henvisninger opprettet i Provet Cloud kan hentes til enheten. Med denne integrasjonen blir laboratorieresultatdataene automatisk importert til pasientregisterene som ekte dataverdier (ikke tekst). Dette betyr at Provet Cloud faktisk kan analysere dataene og fremheve range verdier i rød farge. Når resultatene er i Provet Cloud, kan du se dem umiddelbart fra pasientfilen.