Tilkobling av bildeenhet

Med Provet Cloud kan du koble direkte til det ledende diagnostiske bildeutstyret og frigjøre deg fra å skrive inn pasientinformasjonen om og om igjen.

De fleste digitale bildesystemer som brukes i klinikker, kan motta henvisninger som er opprettet i Provet Cloud, siden Provet Cloud muliggjør integrasjoner til DICOM-kompatibelt digitalt bildeutstyr. Enheten får informasjon om pasienten, motivet som skal avbildes og bildebehandlingen.

Provet Cloud PACS (Picture Archiving and Communication System) gjør det enkelt å administrere dine digitale bilder. PACS er en tilleggsmodul for Provet Cloud. Den gjør det mulig å sende imaging enheter (f.eks. CR, MR, USA) fra klinikken din til å sende alle bildene automatisk til Cloud PACS, slik at du kan se bildene direkte fra Provet Cloud med en standard nettleser.

Dicom Modality-arbeidslisten gjør det mulig for digitale diagnostiske bildesystemer (for eksempel røntgen, ultralyd, CT, MR) å be om en arbeidsliste fra Provet Cloud. Oppsett av denne funksjonen krever at dine diagnostiske bildesystemer støtter modalitetsliste.