Pasient- og kunderegister

Samle all informasjon om besøk, diagnoser, behandlinger, faktureringer og kommunikasjon på ett sted, og effektivt søk og bla i databasens historie.

Du kan lagre kundens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, og også inkludere notater relatert til kunden. Kunden kan defineres som tilhørende en bestemt gruppe, for eksempel medarbeider eller en lojal kunde; De vil da automatisk få tildelt enhver spesiell rabatt som gjelder.

For dyrene kan du lagre mer omfattende informasjon: i tillegg til de grunnleggende dataene, er det mulig å lagre identifikasjonsdata, for eksempel et mikrochipnummer eller en tatoveringsidentifikator, og for eksempel også bilder, tekstfiler og pdf-filer. Filene kan lastes ned fra pasientens register etter lagring. Dermed er det alltid et eksternt dokument knyttet til dyret i systemet.

I Provet Cloud er dyr alltid knyttet til en eier og kan lett flyttes fra en eier til en annen; Konsultasjonsdata vil da bli overført til en ny eier.

Det som er spesielt praktisk ved distribusjon av Provet Cloud, er muligheten til å overføre pasient- og klientoppføringer fra det gamle systemet til Provet Cloud. På denne måten går bytting av system så jevnt som mulig!

Patient and client records in Provet Cloud