Administrasjonsrapporter

Tilgang til relevant informasjon er en verdifull ressurs for enhver veterinærpraksis. Gjør bruk av informasjonen! Provet Cloud forvandler behandlingsoppføringene til praktiske rapporter. Slik rapportering gjør det mulig å identifisere potensielle forbedringsområder.

Sjekk prestasjonen til klinikken din i løpet av den siste måneden, i løpet av inneværende år eller sammenlignet med det siste året. Se hvordan kundene dine vurderer kvaliteten på omsorg eller utvalg av tjenester. Gi veterinærmyndighetene en medisinsk rapport eller regnskapsføreren din et pressende regnskap.

Administrasjonsrapporter i Provet Cloud er gruppert i fem kategorier: Klinikkprestasjon, Finansielt, Lageradministrasjon, Kommunikasjon, og Lister. De fleste rapporter støttes med grafikk og muligheten til å eksportere, slik at det blir mulig å sortere, filtrere og dedikere bruk av data til spesifikke formål, for eksempel bokføring.

Provet Cloud's financial reports