Laboratoriolaitteiden liitettävyys

Suurin osa klinikoiden käyttämistä laboratoriolaitteista on yhteensopivia Provet Cloudin kanssa; siihen on mahdollista liittää DICOM-yhteensopivia digitaalisia kuvantamislaitteita ja maailmanlaajuisten laboratoriolaitteiden valmistajien, kuten IDEXXin ja Scilin, laitteita.

Laboratoriolaitteiden yhdistämisestä suoraan Provet Cloudiin on monia hyötyjä: automaattiset liitynnät nopeuttavat työntekoa klinikalla ja tekevät tulosten tallentamisesta potilastietoihin virheetöntä ja siten mahdollistavat laadukkaamman hoidon.

Provet Cloudissa luodut lähetteet voidaan hakea laitteeseen. Tällä liitynnällä laboratoriotulokset tuodaan automaattisesti potilaan tietoihin todellisina arvoina (eikä tekstinä). Tämä tarkoittaa, että Provet Cloud pystyy itse asiassa analysoimaan tiedot ja merkitsemään epänormaalit arvot punaisella. Kun tulokset ovat Provet Cloudissa, näet ne heti eläimen tiedoissa.