Hallintaraportit

Pääsy olennaisiin tietoihin on arvokas resurssi jokaiselle eläinklinikalle. Ota tiedoistasi hyöty irti! Provet Cloud muuntaa hoitotiedot käteviksi raporteiksi, ja raportoinnin ansiosta pystyt tunnistamaan mahdolliset kehitysalueet.

Tarkista, miten klinikkasi on suoriutunut viimeisen kuukauden tai tämän vuoden aikana tai vertaa viime vuoteen. Katso, millaisiksi asiakkaasi arvioivat hoitolaadun tai palveluvalikoiman. Toimita viranomaisille lääkintäraportti tai kirjanpitäjällesi kiireellinen rahoitusselvitys.

Provet Cloudin hallintaraportit on ryhmitelty viiteen luokkaan: klinikan tehokkuus, talous, varastonhallinta, viestintä ja listat. Suurimmassa osassa raportteja on tukena grafiikkaa ja mahdollisuus viedä tietoja, mikä mahdollistaa lisälajittelun, suodatuksen ja tietojen käytön erityisiin tarkoituksiin, kuten kirjanpitoon.

Provet Cloud's financial reports