Asetukset

Provet Cloudia on mahdollista muokata omien tarpeiden mukaan. Voit esimerkiksi luoda omia lomakkeita ja listoja, tuoda ja viedä tietoja, parantaa tehokkuutta ennalta suunnitelluilla menettelytavoilla, automatisoida yleisiä toimenpiteitä ja vähentää manuaalista tietojen syöttöä.

Luomalla ja käyttämällä toimenpiteiden, kliinisten muistiinpanojen ja kotiutusohjeiden mallipohjia pystyt keskittymään paremmin asiakkaisiisi ja tehostamaan hoitojen laatua. Voit tehdä lääke-, laboratoriotesti-, tarvike- ja ruokalistoja, jotka voi lisätä yksinkertaisesti käynnin tietoihin.

Pystyt myös lisäämään toimenpiteitä, anamneesin työnkulun tai valmiiksi tehtyjä kotiutusmuistiinpanoja tyypillisimmille hoitotoimenpiteille ja käyttää niitä käynnin dokumentoinnissa. Tämä auttaa klinikkasi henkilökuntaa noudattamaan samoja toimenpiteitä ja hoito-ohjeita ja näin yhtenäistämään prosesseja ja hallitsemaan hoidon laatua.

Potilasdokumentointi on jouhevaa ja tehokasta, koska ylläpidettyjä tietoja käytetään yhä uudelleen yksinkertaisesti poimimalla tiedot käynnin sivulle. 

Provet Cloud's settings