Piltdiagnostika seadmete ühenduvus

Kliinikus olev diagnostiline aparatuur on võimalik Provet Cloudiga ühendada. Nii on võimalik seadmetele saata kliendi- ja patsiendiandmed ning saata pärast protseduuri tulemused automaatselt Provet Cloudi.

Piltdiagnostika seadmetele (nt röntgen, ultraheli, MRT, KT) tööde nimekirja ning kliendi- ja patsiendiandmete saatmine põhineb DICOM-modaalsuse funtksioonil, mis peab seadmetel olemas olema.

Provet Cloud toetab DICOM-tüüpi failide ühendamist konsultatsioonide ja patsiendi profiiliga, andmete pikaaegset hoiustamist ning vaatlust läbi Provet Cloudi. See põhineb Provet Cloudi lisamoodulil PACS (piltide arhiveerimis- ja kommunikatsioonisüsteem).