Piiramatult kasutajaid ja seadmeid

Kasutajate ja arvutite arv ei ole Provet Cloudi poolt piiratud. Sissekannete ja üldiste muudatuste täpseks salvestamiseks soovitame, et igal praksise töötajal oleks oma isiklik kasutaja. Iga kasutaja saab valida oma kasutajanime ja parooli või võite seda teha nende eest.

Me usume, et veterinaarpraksise tarkvara peaks alati olema lihtsalt ligipääsetav, et töö oleks võimalikult sujuv. Saate Provet Cloudi kasutada nii oma töö- kui koduarvutis ning kõigis muudes tänapäevastes seadmetes.

User settings in Provet Cloud