Laboriseadmete ühenduvus

Enamlevinud laboriseadmed on Provet Cloudiga ühendatavad. See võimaldab sarnaselt piltdiagnostikale saata seadmetele kliendi- ja patsiendiandmeid ning saata tulemused seadmetest Provet Cloudi.

Seadmete integratsioonil on mitmeid plusse – töö kliinikus saab muutuda kiiremaks ja sujuvamaks ning tulemuste haiguslooga liitmisel inimvigu ei teki, seega tervikuna teenuse tase tõuseb.

Töötava integratsiooniga seadmetest saavad tulemused tulla koos referentsväärtustega ning Provet Cloud saab abistada, andes automaatselt märku, kas tulemus on normaalvahemikus või mitte.