Aruandlus

Juurdepääs asjakohasele aruandlusele on igale veterinaarpraksisele äärmiselt oluline. Lõigake oma andmetest kasu! Aruandlus võimaldab Teil tuvastada võimalikud murekohad ja teadlikult parandada kogu praksise jõudlust.

Kontrollige praksise tulemusi viimase kuu, aasta või muu vabalt valitud ajavahemiku osas. Saage statistikat kliendirahulolu kohta. Halda riiklikult kontrollitud ravimite aruandlust. Saada oma raamatupidajale vajalikud aruanded.

Aruandlus Provet Cloudis on jagatud viide kategooriasse: kliiniku üldine tegevus, majanduslikud aruanded, laohaldus, kliendisuhtlus, hinnakirjad. Enamik aruandeid võimaldavad graafilist ülevaadet ning erinevaid ekspordivõimalusi, et veelgi paindlikumalt sorteerida, filtreerida ning võimaldada ladusat raamatupidamist.

Provet Cloud's financial reports